Farguell Carrera, GlÚria

Vallseca, 36

Barcelona

08024

Hurtado Arias, M Dolors

Secretari Coloma, 62

Barcelona

08024

SŠnchez Alcazar, Joan

Pi i Margall, 73-75              Mercat l'Estel-Pda.2

Barcelona

08024