Giralt Rovira, Maria Lourdes      Ferrés, 14     Vilafranca del Penedés       08720