Carolà Ros, Narcís          Muralla, 4          Celrà         17460