Noticies

Nota de premsa dels Gremis de comerç d'alimentació al detall

Nota de premsa dels Gremis de comerç d'alimentació al detall

05/10/2022

Els Gremis del comerç d’alimentació al detall, instem a les administracions a prendre mesures immediates, reals i efectives per reduir els costos energètics, i alertem del risc accelerat de la desaparició del comerç de proximitat.

Representem, en conjunt, a 17.306 mil empreses, 20.353 mil establiments i a 55.429 mil persones ocupades.

Per tractar aquesta situació, els Gremis més representatius del comerç d’alimentació al detall de Catalunya, ens hem reunit per tractar de les qüestions que estan afectant greument als sectors del comerç tradicional d'alimentació.

Els Gremis alertem que, en el context actual de la greu situació econòmica provocada, entre d’altres, per la sostinguda i desbocada pujada de tots els costos energètics, necessaris, per l’elaboració i comercialització dels aliments. El sector del comerç tradicional d’alimentació, format majoritàriament per autònoms i Pimes, està fent un gran esforç per mitigar l’impacte negatiu d’aquests increments al consumidor final, inclús a càrrec de la reducció dels nostres pocs marges empresarials. Aquesta situació està posant en seriós risc la viabilitat de moltes empreses, negocis i comerços que, en cas de perllongar-se aquesta situació, es poden veure obligats a tancar definitivament amb la conseqüent reducció del teixit productiu i comercial del nostre país.

Denunciem que la pujada del preu dels aliments és conseqüència directa de l’increment dels costos energètics i, per tant, una mesura com l’anunciada de topar els preus no és cap solució sinó que, al contrari, pot tenir efectes negatius sobre la producció i la competència. També som contraris a la proposta de la cistella de productes bàsics a preus reduïts a les grans superfícies, que només beneficiarà als grans operadors en perjudici del petit comerç - que no disposa de marge per assumir aquesta mesura- i dels consumidors als quals se’ls oferiran productes que probablement no seran els millors en aspectes com la sostenibilitat, la proximitat o els valors nutricionals.

Aquesta situació està agreujant els problemes que tradicionalment ja amenacen al comerç de proximitat, i que si no es reverteix l’abans possible afectarà negativament al sosteniment dels llocs de treball, a l’economia de les famílies afectades, al teixit productiu, l’estructura comercial capdavantera i identitària del nostre país, i a la salut dels consumidors, doncs no s’ha d’oblidar que el producte fresc, pròxim de qualitat i referència, és el fonament d’una alimentació que ha de garantir el desenvolupament adequat de les nostres generacions futures, i ens abocarà a un desert comercial que ens perjudicarà a tots plegats. I no només patirem una pèrdua de teixit comercial , també els oficis i la professionalitat dels artesans que mantenen la nostra diversa cultura gastronòmica.

Davant d’aquesta situació, instem a les administracions a prendre mesures immediates, reals i efectives per reduir els costos de producció, especialment els energètics, i garantir així la viabilitat present i futura del comerç tradicional i de proximitat.

Subscrivim aquesta nota els representants de les entitats:

Federació Catalana d’Associacions dels Gremis de Flequers.

Federació Catalana de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters Gremi de Detallistes de Fruites i Hortalisses de la Província de Barcelona

Gremi de Detallistes del Bacallà i la Pesca Salada.

Gremi d’Herbolaris, Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Catalunya

Gremi de Pastisseria de Barcelona.

Gremi de Peixaters de Catalunya

Més informació: Sílvia Aliu Gifre 972630406 / 608 268 489